Jak opravit neustálé padání aplikace Snapchat na zařízení Samsung Galaxy S10

 • Sdílet Toto
Felipe S. S. Schneider

Potýkáte se s problémem se Snapchatem na Samsungu S10? Pokud ano, pak vám dnes ukážeme, jak opravit nefunkční oznámení Snapchatu na Samsungu S10e. Mnohokrát jsou uživatelé zmateni, co mají v této situaci dělat, a hledají trvalé řešení. Nakonec by každá aplikace měla fungovat správně, protože jste si zakoupili špičkové zařízení, jako je Samsung S10. Neexistuje však jiný způsob, než opravit.situaci, kterou řešíte.

Tento článek se zabývá nejvíce dráždí problém kolem uživatelů Snapchat, doufám, že vám bude užitečné.

  Nefungující oznámení Snapchat Samsung S10

  Vynucené zavření Snapchatu

  Pokud Snapchat bez věrohodného důvodu stále slídí, je to zřejmě způsobeno dočasnou chybou nebo drobným problémem. Dlouhodobé spuštění systému může způsobit chybu. V případě potíží aplikaci násilně ukončete.

  Metoda 1: Zavření aplikace pomocí klávesy Poslední aplikace

  Jak mohu zavřít aplikaci pomocí posledních aplikací v zařízení Samsung Galaxy S10?

  1. Na displeji klepněte na Nedávné aplikace Softwarové tlačítko.
  2. Jakmile se na obrazovce zobrazí Poslední aplikace, přejděte doprava nebo doleva a vyhledejte aplikaci. Měla by zde být přítomna, pokud jste ji již dříve spustili.
  3. Poté aplikaci zavřete přejetím prstem nahoru.
  4. Pokud tam není, stiskněte tlačítko Zavřít všechny aplikace .

  Metoda 2: Použití nabídky Informace o aplikaci v blízkosti aplikace.

  Dalším způsobem, jak aplikaci násilně zavřít, je přejít do nastavení aplikace. Oproti prvnímu způsobu je třeba provést několik kroků, ale je to poměrně účinné.

  Jak mohu zavřít aplikaci pomocí informací o aplikaci v zařízení Samsung Galaxy S10?

  1. Přejděte na Nastavení Aplikace.
  2. Klepněte na Aplikace .
  3. Vyberte Další nastavení Ikona.
  4. Klepněte na Zobrazit systém aplikace.
  5. Klepněte na možnost Aplikace .
  6. Vyberte Zastavení síly .

  Aktualizace aplikace Snapchat

  Aplikace, jako je Snapchat, by měly být pravidelně aktualizovány, protože chyby se pro vývojáře stávají běžnými. Ujistěte se, že aplikace Snapchat běží stále v aktuálním provedení. Chcete-li ověřit, zda tomu tak je, mohou uživatelé přejít do aplikace Google Play Store a ověřit, zda pro ni existuje aktualizace.

  Vymazání oddílu mezipaměti

  Systém Android používá mezipaměť, která je uložena v oddílu cache a slouží k okamžitému načítání aplikací. Po aktualizaci a během ní někdy dojde k ochuzení mezipaměti. Kvůli tomu dochází ke snížení výkonu i k drobnému rozhořčení. Chcete-li ověřit, zda je mezipaměť systému vašeho zařízení dokonalá, můžete probíhající mezipaměť odstranit.

  Jak lze odstranit oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy S10?

  1. Vypněte telefon.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko Bixby a tlačítko pro zvýšení hlasitosti a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení.
  3. Jakmile se na obrazovce zobrazí zelený symbol systému Android, uvolněte všechna tlačítka.
  4. Několikrát podržte tlačítko snížení hlasitosti, aby se zobrazila funkce "Wipe Cache Partition".
  5. Stiskněte tlačítko napájení a vyberte.
  6. Stisknutím tlačítka pro snížení hlasitosti vyberte možnost "YES".
  7. Po dokončení Vymazání oddílu mezipaměti ... "Restartovat systém" se objevuje.

  Měkké resetování

  Pokud po dokončení restartu aplikace stále dochází k výskytu problému, je třeba provést v telefonu Samsung Galaxy S10 měkký reset. Měkký reset vyčistí systém a pravděpodobně se zbaví i chyby. Měkký reset je obecně účinný při odstraňování chyb, které se vytvoří, když systém nějakou dobu běží. Doporučujeme vám restartovat telefon Samsung Galaxy S10, abyste snížili počet chyb.šance na výskyt chyb.

  Jak mohu v telefonu Samsung Galaxy S10 provést softwarový reset?

  1. Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení, dokud se telefon nezapne.
  2. Počkejte několik sekund, než se na obrazovce zobrazí obrazovka Maintenance Boot Mode.
  3. Zvolte Normální režim z Údržbového zaváděcího režimu.
  4. Pomocí tlačítka hlasitosti přejděte na danou možnost a pomocí levého dolního tlačítka ji vyberte.

  Vymazání mezipaměti aplikace Snapchat

  Vymazání mezipaměti je jedním z účinných způsobů řešení problému v aplikaci. Je nejúčinnější při řešení chyby, která vznikla v důsledku dočasného souboru nebo zastaralé mezipaměti. Lze jej provést neškodně, aniž by došlo ke ztrátě dat souvisejících s uživatelem.

  Jak mohu vymazat mezipaměť aplikace v Samsung Galaxy S10?

  1. Přejděte na domovskou obrazovku.
  2. Klepněte na Aplikace Ikona.
  3. Vyberte Nastavení aplikace.
  4. Hit Aplikace .
  5. Klepněte na Další nastavení v pravém horním rohu, který je označen ikonou tří teček.
  6. Přejít na Zobrazit systémové aplikace .
  7. Vyberte si libovolný Konkrétní aplikace .
  8. Klepněte na Úložiště .
  9. Vyberte Tlačítko Vymazat mezipaměť .
  10. Restartujte telefon a ověřte problém.

  Obnovení aplikace Snapchat

  Pokud se po vymazání mezipaměti aplikace nic neděje, je třeba vymazat data aplikace. Je to odlišné od předchozího procesu, v tomto procesu může dojít k vymazání důležitých dat nebo informací v aplikaci. Například pokud se snažíte vyřešit problém související s aplikací pro zasílání zpráv, zpráva bude vymazána vymazáním jejích dat.před provedením tohoto řešení vytvořte zálohu všech důležitých dat.

  Jak mohu obnovit nastavení aplikací v zařízení Samsung?

  1. Přejít na domovskou obrazovku
  2. Vyberte Aplikace Ikona.
  3. Přejít na Nastavení Aplikace.
  4. Klepněte na Aplikace .
  5. Vyberte si Další nastavení v pravém horním rohu.
  6. Přejít na Zobrazit systémové aplikace .
  7. Vyberte si Konkrétní aplikace .
  8. Klepněte na Úložiště .
  9. Klepněte na Klíč k vymazání dat .
  10. Problém ověřte po restartování zařízení.

  Přeinstalování aplikace Snapchat

  Účinným způsobem řešení problémů může být odstranění a opětovná instalace problémové aplikace. Pokud jste se o to ještě nepokusili, potvrďte, že jste aplikaci Snapchat vymazali a znovu nainstalovali.

  Jak mohu znovu nainstalovat aplikace v zařízení Samsung?

  1. Přejetím prstem od středu displeje dolů nebo nahoru se z domovské obrazovky dostanete na obrazovku aplikací.
  2. Přejít na Nastavení Aplikace.
  3. Hit Aplikace .
  4. Zkontrolujte, zda je vybráno Vše, nebo ne, pokud ne, stiskněte ikonu rozbalovacího seznamu a vyberte Vše.
  5. Vyhledejte a vyberte konkrétní aplikaci.
  6. Pokud systémové aplikace nelze zjistit, stiskněte ikonu Menu a potom klepněte na položku Zobrazit systémovou aplikaci.
  7. Klepněte na OK
  8. Vyberte Odinstalování aktualizací .
  9. Klepněte na OK , potvrdit.

  Obnovení nastavení sítě

  V případě, že se na vašem Samsungu Galaxy S10 vyskytne problém s probíhajícím nastavením sítě, je nejlepším nápadem obnovit nastavení sítě.

  Jak mohu resetovat nastavení sítě v zařízení Samsung?

  1. Chcete-li otevřít zásobník aplikací, přejeďte na prázdné místo na domovské obrazovce prstem nahoru.
  2. Vyberte Obecné řízení .
  3. Klepněte na Obnovení .
  4. Klepněte na Obnovení nastavení sítě .
  5. Hit Obnovení nastavení .
  6. Pokud jste si nastavili PIN, zadejte jej.
  7. Hit Obnovení nastavení .

  Odinstalování aplikace Snapchat

  Pokud Snapchat vytváří problém i po instalaci nejnovější aplikace, je možné, že je špatně zakódovaná. Zkuste odstranit nejnovější nainstalovanou aplikaci a zkontrolujte, zda právě ona způsobuje Snapchatu problém. Pokud jste aplikaci nainstalovali vícekrát, než jste si problému všimli, odstraňte ze systému konkrétní aplikaci, která Snapchatu způsobuje problém.

  Jak mohu odinstalovat aplikace v telefonu Samsung?

  1. Chcete-li přejít na obrazovku aplikací, přejeďte na domovské obrazovce ze středu obrazovky dolů nebo nahoru.
  2. Přejít na Nastavení Aplikace.
  3. Hit Aplikace .
  4. Najděte aplikaci Snapchat a odinstalujte ji.

  Obnovení továrního nastavení

  Pokud po vyzkoušení výše uvedeného řešení problém stále není vyřešen, je třeba provést obnovení továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení odstraní všechna důležitá data, takže je třeba vytvořit zálohu všech důležitých dat.

  Poznámka: Je třeba vytvořit zálohy všech důležitých souborů a dat.

  Jak mohu provést obnovení továrního nastavení v zařízení Samsung Galaxy S10?

  1. Přejít na Nastavení Aplikace.
  2. Přejeďte prstem nahoru a stiskněte Obecné řízení .
  3. Hit Obnovení .
  4. Z daného dilematu vyberte možnost Obnovení továrních dat.
  5. Odkažte se na daný pokyn k zásahu Obnovení pokračovat.
  6. Akci potvrdíte klepnutím na Smazat vše .

  Odeslat hlášení o chybě

  Pokud uživatelé Samsung Galaxy S10 mohou problém vyřešit po provedení výše uvedeného řešení, pak neexistuje žádný jiný způsob, jak jej vyřešit, kromě zprávy.

  Příslušné příspěvky,

  • Jak vypnout automatickou opravu a automatické nahrazování v telefonu Samsung S10
  • Jak zobrazit rychlost sítě v telefonu Samsung
  • Nejlepší příslušenství pro Samsung S10, S10e a S10Plus

  Ahoj, jsem fyzikální chemik řešící problémy pomocí počítačů